bodika srčnost
bukev blagost zaznave
bor spontanost
brest zmožnost dokončanja naloge
češnjelika sliva mirnost svežih misli
encijan mojstrska uspešnost
gaber zanimanje
grebenika prijateljski stik
gorjušica sončnost
hrast lahkotnost delovanja
beli kostanj jasnost uma
kostanjev popek življenjsko učenje
pravi kostanj osebnostna preobrazba
rdeči kostanj angelska skrbnost
krinkar pogum
kovačnik preteklost nas bogati
lesnika popolnost
macesen samozavesten nastop
majnik oživitev
mešič celovitost
nedotika potrpežljivost
oljka živost
oreh prodornost in zaščita
potrošnik domaćnost
repik radost in veselje
rožič/modrinka modrost
"rešilno" mir po “pretresih”
sončece sončna hrabrost
šipek prebuja notranjo moč
sporiš navdušujemo z zgledom
srobot praktična domišljija
studenčnica izvirnost
stoklasec poklicanost
trepetlika vedenje
vinska trta plemenitost vodje
tavžentroža upa postavljati meje
uleks vzdržljivost
vrba gibkost ustvarjalnosti
vresa igrivost v težavah
znak objem